GRATIS FRAKT I HELE DESEMBER!
RASK LEVERING 2-3 HVERDAGER
KANSKJE NORGES BESTE UTEPLAGG
30 DAGERS RETURRETT

Kjøpsvilkår

Våre betingelser ved nettkjøp:

Betalingsalternativer
Levering
EU - Danmark, Sverige

Priser og levering
Retur av produkter
Reklamasjon
Angrefrist
Andre opplysninger
Personvern
Nyhetsbrev
Betalingssikkerhet
Kjøpsbetingelser ved kjøp fra vårt lager i Fagernes 4/Ellerhusensvei 12. 

Generelt

For at en bestilling skal være gyldig må bestiller være fylt 18 år og myndig.

Betaling alternativer:


Du har en betalingsmulighet:

VIPPS

Du har kun  mulighet å betale med Vipps. Vi mottar rapport på alle overføringer via Vipps hver ved midnatt hver dag og vil på denne måten kunne bekrefte ditt kjøp, og sende varen snarest.

Levering.

Vi sender din bestilling per post. Vi følger Bring satser på forsendelser. Vi gjør oppmerksom på at et oppkravs gebyr vil komme i tillegg hvis du ikke velger å betale på forhånd.
Uavhentede pakker faktureres med 250 kroner.

Svalbard, EU, Sweden and Danmark. (in english)

Product for Bob`s Your Uncle can be shipped according to below information. Root Sunglasses are only to be sold in Norway.

For Root Sunglassses: Please see; www.rootsunglasses.es

We ship goods to most countries in Europe. But the products must be prepaid by credit card (VISA, Mastercard).
All prices on our website is included Norewgian VAT. The VAT will be deducted when we ship the goods to you. But remember.... international orders are subject to duties and taxes. The recipient is responsible for payment of local duties, taxes and other fees. Please contact your local Customs office for more information.
Please also note that special shipping costs will be added to the order. Please see "Fraktinformasjon" for more information.

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Marton Outdoor AS.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Marton Outdoor AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Enkelte varer kan til tider være utsolgt hos oss og våre leverandører, dette kan øke de ovennevnte leveransetidene.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inklusiv mva og eksklusiv frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi har to typer priser på vår hjemmeside. RØDE priser er lavprisvarer og SORTE priser som er ordinært prisede varer.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager.
Alle våre pakker er forsikret hos Posten som befrakter, og hvis pakken er skadet ved levering, er det Posten som skal kontaktes.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Leveringsalternativer

Få varene levert i postkassen

Dette alternativet er ment for små og lette forsendelser med maks størrelse 31cm x 21cm x 6cm og 2kg. Hvis din forsendelse overstiger disse målene blir pakken levert til ditt nærmeste postkontor. Der må du hente pakken selv.

Hente pakken hos Marton Outdoor AS

For å kunne velge dette alternativet må du avtale direkte med oss på forhånd. Avhentingsadresser er som følger:

 

* Ellerhusensvei 12, 5043 Bergen

* Bidnesvegen 15, 5713 Vossestrand

 

Kreditt

Marton Outdoor AS tilbyr ikke kreditt til sine kunder.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr (for tiden 250 kroner) for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Produktfeil og/eller feil levering av produkt
Dersom du angrer kjøpet eller ønsker å bytte i annen modell/farge/størrelse, har vi gratis retur av produktet. Du kontakter oss så snart som mulig etter kjøper og vi vil sende deg en returlapp.  Dersom returen skyldes feilekspedering, feil eller mangler ved varen, refunderer vi naturligvis dine utgifter. Nye varer blir sendt omkostningsfritt.

Leveringstid

Enkelte varer i vårt sortiment er bestillingsvare. Det kan enten være varer som vi bestiller eller varer vi har et svært begrenset antall av. Disse varene vil være merket med "Bestillingsvare" i orange under prisen. Du kan bestille varen og du vil få beskjed fra oss så snart vi vet når varen kan leveres.

Alle bestilte varer vil bli levert umiddelbart eller så snart som mulig. Ved eventuelle forsinkelser i levering vil Marton Outdoor søke uten ugrunnet opphold å informere kunden om denne forsinkelsen.

Retur av produkter
Hvis vi har anbefalt deg å returnere produktet til oss for reparasjon eller ombytte.
Emballer varen forsvarlig (i originalforpakning ) sammen med alt medfølgende tilbehør.

Fyll ut Returskjema og send dette til oss sammen med pakken. Noter deg postens sendingsnummer, og sjekk alltid status på www.posten.no før du kontakter oss. VARER SOM RETURNERES SOM POSTOPPKRAV HENTES IKKE AV OSS. I DISSE TILFELLENE ER DET DEG SOM AVSENDER SOM FÅR REGNINGEN FRA POSTEN.
Returforsendelsen vil bli behandlet i løpet av 4 - 6 virkedager etter at denne er ankommet oss. Merk at behandlingstiden kan variere noe i forbindelse med høytider og ferieavvikling.
Vi sender en bekreftelse når saken er ferdig behandlet.

Reklamasjon
I henhold til Norsk lovgivning må all reklamasjon meldes innen 14 dager fra mottagelse av varen.

Angrerett og uavhentede pakker:
Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. I henhold til Angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at nødvendige tiltak i forbindelse med dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom du velger å benytte deg av din rett til å angre på et kjøp, så finner du angreskjemaet her.

Skjema A (bokmål) side 1 av 2.

Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer.

DU HAR 14 DAGERS ANGRERETT
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet (returskjema). Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Skjema A (bokmål) side 2 av 2.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a)   opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f.
b)   vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c)   opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d)   vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e)   bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a)   varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b)   de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c)   om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d)   alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e)   selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f)   tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

ANDRE OPPLYSNINGER


Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Personvern
Adressen din blir kun hos oss. Vi hverken kjøper eller selger adresser.
Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du ettertrykkelig gjøres oppmerksom på det, på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Du vil alltid bli bedt om tillatelse til både registrering og bruken.
Dersom annet ikke er uttrykkelig avtalt med deg vil opplysninger som kan knyttes til deg som individ, aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre.

Bare spesielt godkjente personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og vi har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende får tilgang til informasjonen.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til deg som individ, rett til å korrigere eventuelle faktiske feil i disse og også rett til å kreve informasjonen slettet.

Retting og sletting av informasjon: Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller innlogging.

Nyhetsbrev
Marton Outdoor AS sender kun ut nyhetsbrev til de som har sagt seg villig til å motta dette. Vi videreformidler ikke epostadresser til tredjepart under noen omstendigheter.

KJØPSBETINGELSER ELLERHUSENSVEI 12
Salg fra Ellerhusensvei 12 følger normale kjøpsbetingelser etter forbrukerkjøpsloven ved kjøp